Editor in Chief   : Bayu Adi Laksono, STKIP Modern Ngawi, Indonesia

Associate Editor : Heri Cahyono, STKIP Modern Ngawi, Indonesia

Editorial Board  :

Andri Arif Kustiawan, STKIP Modern Ngawi, Indonesia

Dita Primashanti Koesmadi, STKIP Modern Ngawi, Indonesia

Anwas Mashuri, STKIP Modern Ngawi, Indonesia

Septyadi David Eka Aryungga, STKIP Modern Ngawi, Indonesia

Widya Trio Pangestu, STKIP Modern Ngawi, Indonesia